blog

  • And in english…

    I will try to write most of the blog in english instead of Swedish. My gut feeling is that english is more common than Swedish around the globe. According to Ethnologue, there are approximately 1.5 billion English speakers globally, with about 375 million native speakers and 1.1 billion second language speakers. English is indeed one…

    Read More

  • Vi gör ett nytt försök

    Om vi skulle ta och försöka lägga lite tid på att skriva ner ett och annat, kanske från vardagen.. något intressant som händer. Kanske skriva om något man lärt sig nyligen som kan vara till nytta av någon annan. Något bra att börja med kan vara att bekanta sig med “det nya”, alla dessa block…

    Read More